5 års garanti på alla Wilfa-produkter

Från och med den 1 september 2020 ökar vi garantitiden på alla Wilfa-märkta produkter från 1 till 5 år.

Wilfa ändrar sina garantivillkor från och med 01.09.2020.

Wilfa ger 5 års garanti på Wilfa-märkta produkter från och med den dag produkten inhandlades efter 01.09.2020. Garantin täcker tillverkningsfel och ursprungsfel som uppstår under garantiperioden. Uppvisning av inköpsbevis är ett krav för att kunna nyttja garantin. Vid reklamation kontaktas butiken där varan köptes.

 

Denna garanti gäller endast produkter som köps och används i privata hushåll. Garantin upphör att gälla vid kommersiellt bruk. Garantin upphör att gälla vid missbruk, försummelse, underlåtenhet att följa Wilfas instruktioner och genom modifiering eller obehörig reparation av produkten. Garantin gäller inte heller normalt slitage, felaktig användning, brist på underhåll, användning av felaktig elektrisk spänning eller följande:

  • Avkalkning och rengöring som inte utförts enligt bruksanvisningens rekommendationer
  • Överbelastning av produkten
  • Skador på glas, plast och liknande
  • Släppningar på beläggningar
  • Slitdelar
  • Filter, batteri och andra delar som kan behöva bytas ut regelbundet
  • Denna utökade garanti gäller endast produkter som är under varumärket Wilfa

Produkter under varumärkena E-Way, E-Free, Stadler Form, Mysoda, Nivona och Jordan omfattas EJ av den utökade garantin.