Enligt direktivet för avfallselektronik och elektrisk utrustning (WEEE) måste sådant avfall samlas in separat och behandlas.

Om du behöver kasta en elektrisk produkt ska du inte kasta den med normalt avfall. Lämna elektriskt avfall på återvinningsstationen eller till försäljningsstället / där du köpte produkten.

Alla butiker som säljer elektriska produkter är skyldiga att ta emot sådant avfall gratis.