Integritet

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur Wilfa AB samlar och behandlar personlig information.

Wilfa AB säljer främst småskaliga hushållsprodukter till B2B-kunder, men har också en viss försäljning direkt till konsumenter.

Wilfa AB, ansvarar för företagets behandling av personuppgifter. Behandlingsansvarig har det yttersta ansvaret för att all behandling och hantering av personuppgifter överensstämmer med gällande lag.

Denna sekretesspolicy innehåller information om dina rättigheter i lagring av personlig information med Wilfa AB och allmän information om hur vi behandlar personlig information i enlighet med gällande sekretesslagar.

Vi samlar bara in information som vi behöver för att få en bra översikt av leverans, fakturering och betalning. Vi säljer aldrig personuppgifter och Wilfa AB tar väl hand om din personliga information.

Uppdaterad: 16.08.2021

1. Personuppgifter

Wilfa AB behöver personlig information för att slutföra dina inköp. Dessutom behöver vi dem för att kommunicera med dig. Vare sig det gäller att svara på dina önskemål eller att ge stöd för dina produkter.

För att kunna göra konsumentköp från Wilfa AB behöver vi namn, adress, mobilnummer och e-postadress. För B2B-inköp behöver vi namn, telefonnummer och e-post samt företagsinformation.

Grunderna för att inhämta och spara informationen är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, samt hålla dig informerad om leveransprocessen och bli underrättad om ändringar.

Informationen erhålls av kunden som lämnar denna personliga information till Wilfa AB via post eller via www.wilfa.se.

Screenpartner förvaltar vår hemsida och WEB-handel. Förutom namn, adress, telefonnummer och e-post inhämtas och sparas även IP-adresser. Screenpartner är behandlingsansvarig för personuppgifter inhämtade via www.wilfa.se. Wilfa ABs orderkontor kan få tillgång till denna data via Screenpartners webportal.

Vi är skyldiga att lagra viss information gällande transaktioner, avgiftshantering, garanti, returhantering m.m. som krävs för redovisning och bokföring. Denna historik raderas efter 10 år.

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din personliga information som Wilfa AB har registrerat i enlighet med gällande lag. Du kan närhelst begära registerutdrag över inhämtad och lagrad personlig information. Kontakta oss på: support@wilfa.se. Vi kommer att kräva att du dokumenterar din identitet för att säkerställa att information inte äventyras.

Du kan också närhelst be oss att radera eller korrigera din personliga information, förutsatt att vi inte är skyldiga att hålla dessa i enlighet med lagstiftning (t.ex. bokföringslagen) eller andra skyldigheter vi har (t.ex. garanti). Kontakta oss via e-post: support@wilfa.se

Du kan återkalla det samtycke du har gett oss när som helst. Kontakta oss på: support@wilfa.se

Du har rätt att överklaga till datainspektionen om du upptäcker att din personliga information inte behandlas enligt lagen.

1.2 Arkivering av personuppgifter

Redovisningslagen kräver att vi lagrar transaktionsdata i 5 år, men för att skydda kundernas rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen lagrar Wilfa AB köphistorik i 10 år.

1.3 Säkerhet för personuppgifter

Wilfa AB har etablerade rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till din personliga information och att behandlingen av data överensstämmer med kraven i gällande lagstiftning. Riskbedömningar har gjorts och åtkomstkontroll har granskats. Det finns även förfaranden för hantering av data och uppföljning av ansökningar om rätt till åtkomst, korrigering och radering.

2. Leverans av varor

Vi samarbetar med Bring och eventuellt andra transportörer för godstransporter. Vi tillhandahåller endast personlig information som krävs för att leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveranspunkt.

3. Betalningslösningar

Klarna hanterar kundbetalningar från konsumentförsäljning och är handläggaren för personuppgifter relaterade till detta. Sekretess är säkrat i enlighet med Klarnas sekretesspolicy.

4. Garanti

Om en produkt som vi har sålt har en defekt i enlighet med konsumentköplagen har kunden rätt att få den reparerad eller ersatt kostnadsfritt. För detta behövs personlig information. Informationen kommer att bestå av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpsbevis.

5. Marknadsplats

Wilfa AB säljer produkter via marknadsplatser. Wilfa AB kommer att få orderinformation. Utbytet av personlig information mellan Wilfa AB och partners styrs av ett databehandlingsavtal och marknadsplatschefen är bearbetningsansvarig

6. Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa brukar användas för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är, om du är inloggad.

Syftet med cookies är att tillhandahålla nätbutiken med grundläggande funktionalitet som sessionshantering, analys, anpassning och marknadsföring

Cookies från första part krävs för att webbsidan ska fungera.

Om du vill undvika att använda cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dessa. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, fungerar inte flera funktioner på Wilfa.se.

Villkor för dina bilder i sociala medier #yeswilfa

Vi på Wilfa vill gärna visa upp våra produkter när de används i det verkliga livet och i social media, och vi vill fråga om vi får dela en bild du postat på Instagram i våra kanaler. Sådana kanaler är i huvudsak Wilfas websidor (wilfa.com, wilfa.no, wilfa.se, wilfa.fi. wilfa.dk) men kan också inkludera Wilfas andra kanaler t.ex. nyhetsbrev,  kataloger, social media etc.

Genom att svara #yeswilfa på en bild eller rörligt material/film (nedan kallat “Bilden”), efter att Wilfa på Instagram ställt frågan, förbinder du dig till följande:

Du upplåter härigenom till Wilfa Sverige AB , ett svenskt dotterbolag med organisationsnummer 556490-0081 (samt dess moderbolag Wilfa AS, ett norskt bolag med organisationsnummer 917 349 568 och, Wilfa Suomi Ab Oy, ett finskt dotterbolag med organisationsnummer 0427805-0 och Wilfa Danmark, ett danskt dotterbolag med organisationsnummer 998 082 161) (härefter sammantaget benämnt som ”Wilfa”), en icke-exklusiv, royalty-fri och global licens att använda, på det sätt Wilfa finner lämpligt och utan några skyldigheter gentemot dig, Bilden/Bilderna i sin marknadsföring och/eller reklam, inklusive men inte begränsat till, rätten att reproducera, distribuera, ändra och editera Bilden/Bilderna.

Utöver detta ger du Wilfa ditt medgivande att använda Bilden, där du själv kan bli identifierad, för användning i marknadsföring/reklam i enighet med Lag om namn och bild i reklam (1978:800), och/eller övrig tillämplig lag.

Du garanterar och intygar att du innehar samtliga rättigheter till Bilden, och att du innehar medgivande från den eller de personer som porträtteras i Bilden. Utöver detta intygar du att du är en person (d.v.s. inte ett bolag), du är minst 18 år eller har vårdnadshavares tillstånd samt att Wilfa genom användandet av Bilden inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Du accepterar och medger härmed att Wilfa inte har några skyldigheter att ersätta dig för användningen av dina Bilder, och samtycker till att hålla Wilfa, och de personer som företräder Wilfa, fria från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) och skada, oavsett typ, i samband med användandet av Bilden såsom beskrivet ovan.

Svensk lag skall tillämpas på dessa villkor. Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss gällande våra produkter, tjänster samt hantering av personuppgifter; support@wilfa.se

I det fall du önskar återta ditt samtycke att dela dina Bilder i enighet med dessa regler och villkor ber vi dig att kontakta oss på support@wilfa.se om önskan att återta ditt medgivande.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med #yeswilfa, se Behandling av personuppgifter i samband med #yeswilfa

7. Marknadsföring

Grunderna för att ta emot e-post och SMS-marknadsföring är ditt samtycke. Om du inte vill få denna typ av information, skicka ett e-mail till support@wilfa.se

Vi vill ha kontakt med dig på sociala medier. De olika sociala medierna har egna riktlinjer för att använda dessa. Vi uppmuntrar alla att sätta sig in i dessa.

8. Ändringar i denna sekretesspolicy

Om vi ​​ändrar denna sekretesspolicy uppdaterar vi den reviderade versionen här på webbplatsen med ett uppdaterat revisionsdatum. Vid större förändringar kan vi även komma att informera via andra kanaler.