1 Generellt

Försäljningsvillkoren (som godkänns vid beställning av varor på wilfa.se) gäller försäljning av varor och tjänster via wilfa.se till konsumenter.

1.1 Säljare

Säljaren är: Wilfa AB, organisationsnummer: 556490-0081

Adress: Traktorvägen 6B, 226 60 Lund

E-post: sales@wilfa.se

Telefonnummer: 040-601 20 00

1.2 Köpare

Köpare är: Person som anges som köpare i beställningen och nedan kallas du (och motsvarande termer som används, till exempel din).

Wilfa.no: Den faktiska webbutiken / plattformen som är länkad till domänen wilfa.se

På wilfa.se kan du köpa varor och tjänster direkt från Wilfa. För att göra inköp på wilfa.se måste du acceptera villkoren i detta avtal och följa dessa i sin helhet.

Försäljningsvillkoren, tillsammans med din beställning och orderbekräftelse, utgör en övergripande avtalsgrund för köpet.

Vi levererar bara till fastlandet Sverige.

Alla artiklar som säljs på wilfa.se inkluderar moms. Alla varor som levereras av wilfa.se kan användas i Sverige.

Konsumentinköp regleras av lagen om konsumentköp, lagen om ångerrätt, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen, e-handelslagen och kreditköpslagen. Du hittar dessa lagar här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932

Om du kontaktar wilfa.se via e-post lagras din e-postförfrågan och kontaktinformation hos oss, om du kontaktar wilfa.se per telefon sparas ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att kunna slutföra din förfrågan och för att kunna kontakta dig om det finns behov av uppföljning.

2 Beställnings- och avtalsprocess

Din beställning är bindande när beställningen registreras hos oss. Vi binder oss till din beställning om detta inte avviker från det som erbjuds av oss i vår online butik, vår marknadsföring eller på något annat sätt. Du har rätt att ångra köpet i enlighet med distansköplagen, se vidare avsnitt 6 i avtalet.

Wilfa.se är bunden av det pris som anges vid utcheckningen från kassan, se även punkt 3 nedan.

I händelse av avvikelser i vårt lager eller om en artikel är slutsåld kan din beställning, eller delar av den annulleras. I en sådan situation kommer du att meddelas om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället.

Wilfa.se skickar en orderbekräftelse när beställningen har gjorts. Wilfa måste då meddela dig om något är slutsålt. Dina kvitton från Wilfa kommer att levereras till dig genom att ladda upp dem som en orderöversikt när transaktionen har slutförts, samtidigt som du får den via e-post när du beställer artikeln.

3 Priser

Alla priser inkluderar moms. Den totala kostnaden för köpet kommer att visas innan du slutför en beställning och inkluderar alla kostnader som är förknippade med köpet, såsom kostnader för moms, frakt, förpackning etc.

Priserna förändras ständigt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser fram till slutförandet av varje enskilt köp på grund av ändrade priser från våra leverantörer och valutaförändringar.

4 Betalning

Alla inköpstransaktioner på wilfa.se går via Klarna.

I samarbete med Klarna erbjuder vi följande betalningsmetoder:

  • 14 dagars faktura
  • Bankkonto
  • Delbetalning upp till 36 månader
  • Betalning går alltid direkt till Klarna.

Köpeskillingen vid utcheckningen regleras via kortbetalning.

Om du väljer att betala med kredit- / bankkort debiteras du omedelbart vid köpet. Alla korttransaktioner skickas krypterade via Klarna. Beställningens nominella värde reserveras på kortet vid beställningen. När varorna skickas från vårt lager dras pengarna från kontot. Om vi ​​fortfarande inte har varan i lager kommer reservationen på ditt kort att tas bort.

5 Leverans

Alla allmänna leveranstider som anges på wilfa.se måste betraktas som vägledande. När leveranstid anges i antal dagar menas vardagar och befraktarens tid är alltid i tillägg. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra den angivna allmänna leveranstiden utan ytterligare meddelande.

Fraktkostnader SEK 100, – på beställningar under 500 kr i webb-butiken. Över 500 kr fraktfritt.

Om det har skett skriv- eller tryckfel av betydande storlek från wilfa.se i annonser och liknande och / eller allmänna presentationer i webbutiken som överstiger 15% av det normala priset, kan wilfa.se ensidigt annullera eller avvisa en beställning. Sådana fel måste dock korrigeras inom rimlig tid efter att felet upptäcktes.

Om leveransen av produkterna är försenad kommer Wilfa att ge dig information så snart vi vet om det, tillsammans med information om och eventuellt när leveransen kan äga rum, eller om produkten / produkterna är slutsålda.

Om leveransen är försenad har du rätt att annullera köpet. Vid annullering av köp på grund av försenad leverans återbetalar vi köpeskillingen inom 14 dagar. Återbetalningen av inköpspriset görs med samma betalningsmedel som du använde vid beställningen.

Leverans av produkterna sker på det sätt, på platsen och vid eller inom den överenskomna tiden (se punkterna 1 och 2 ovan). Wilfa ansvarar för produkterna tills de tas över av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din ägo.

Efter att du har mottagit produkterna bör du så snart du har möjlighet, kontrollera om leveransen är i enlighet med leveransbekräftelsen. Kontrollera om produkterna eller förpackning har skadats under transporten eller om produkterna har felaktigheter eller defekter. Om transportskada har uppstått, eller  om det du fått inte stämmer överens med vad du har beställt, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Ta hand om förpackningar och produkter tills ärendet har behandlats och tills du har fått feedback från oss.

Vid paket som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera kunden 150 kr i returkostnad.

Eventuella prisförändringar som inträffar efter beställningstidpunkten har inte retroaktiv verkan.

Instruktioner för användning kommer att finnas med eller tillgängliga på Wilfa:s webbplats. Praktiskt taget alla bruksanvisningar finns på wilfa.se.

Ej uthämtat paket

Alla försändelser levereras med Bring till postombud där du sedan hämtar ut det med hjälp av SMS-avisering och legitimation eller mobilt BankID och QR-kod. I sms-aviseringen blir du informerad om vilket ombud ditt paket finns på och hur många dagar du har på dig att hämta det, innan det skickas i retur till oss.

För ej utlösta paket kommer vi dra av 185 kr på din återbetalning.

Tänk därför på att alltid hämta ut din beställning i tid från det att ditt paket ankommit till postombudet. 

6 Ångerrätt

Ångerrätten ger dig rätt att säga upp ditt köp. Ångerrätten gäller för fysiska varor. Ångerrätten förutsätter att du meddelar Wilfa om detta (ångerperiod) senast 14 dagar efter att du fått leveransen.

Ta kontakt och meddela att du vill använda ångerrätten. Vi kan kontaktas på telefon 040-601 20 00 eller e-post sales@wilfa.se

För att ångerrätten ska kunna genomföras måste produkten returneras till Wilfa i samma skick som du fick den. Om du använder eller undersöker artikeln på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att bestämma artikelns egenskaper, funktioner och detta resulterar i att artikeln sänks i värde, kan Wilfa dra av ett belopp som motsvarar minskningen av värdet i inköpspriset som ska återbetalas .

Alla produkter måste returneras till Wilfa inom rimlig tid om ångerrätten ska nyttjas . Du ansvarar för att transportera artikeln tillbaka till Wilfa.

Returfrakt betalas av kunden. Observera att ångerrätten endast gäller konsumenter och inte företagskunder. Wilfa är skyldig att betala tillbaka vad du har betalat för varan / varorna exklusive frakt. Porto för returfrakt täcks inte av Wilfa.

Om du annullerar hela köpet, kommer du att få tillbaka värdet på varorna vid köpet, inom 14 dagar efter att vi har mottagit och behandlat din retur. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din retur har behandlats. Om du har betalat med kort returneras beloppet direkt till samma kort som du använde när du köpte. Produkten skickas tillbaka till Wilfa i originalförpackningen tillsammans med ett ifyllt returformulär. Returen måste göras till Wilfa i enlighet med gällande villkor.

För att få tillbaka hela beloppet vid returrätt / annullering måste varan returneras i samma skick som när du fick den. Det vill säga i originalförpackning med alla etiketter kvar, utan lukt eller märken. Om originalförpackningen är skadad betraktas artikeln som använd. Fraktkostnader återbetalas inte.

Mer information om hur du utnyttjar ångerrätten finns i distansköplagen.

7 Försenad leverans

Om Wilfa inte levererar produkten eller levererar den för sent enligt avtalet och detta inte beror på dig eller omständigheterna från din sida, kan du enligt reglerna i konsumentköplagen, beroende på omständigheter och efterfrågan, säga upp avtalet från Wilfa.

I händelse av en försening som skäl för uppsägning från avtalet måste krav göras innan varan levererats från Wilfa.

8 Reklamation och garanti

Om ett fel eller en defekt upptäcks måste du inom rimlig tid efter att du upptäckte, eller borde ha upptäckt det, meddela Wilfa att du kommer att åberopa felet (reklamation). Tidsfristen för att reklamera måste ske inom två månader från det att du upptäckte bristen. Reklamation måste under alla omständigheter göras senast fem år efter att du tog emot varan (gäller varumärke Wilfa och EGO). Varumärkena E-Way, E-Free, Nivona, Stadler Form, Mysoda och Jordan måste senast reklameras tre år efter att du tog emot varan. Om du inte reklamerar i tid förloras rätten att göra anspråk på defekten. Wilfa lämnar 5 års garanti på Wilfa-märkta produkter samt EGO. Varumärkena E-Way, E-Free, Nivona, Stadler Form, Mysoda och Jordan omfattas av 1 års garanti. Se mer information kring våra garantivillkor här: https://www.wilfa.se/garanti/

Meddelande om defekter i produkten måste skickas till Wilfa skriftligen. Av bevisningsskäl rekommenderar vi att reklamationen skickas via e-post till sales@wilfa.se.

Du kommer att få en bekräftelse på den e-postadress som reklamationen har skickats från. Köparen kan behöva returnera reklamerad vara till Wilfa för inspektion och undersökning.

Om det finns en defekt i produkten och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida och du har reklamerat inom de nämnda tidsfristerna kan du i enlighet med reglerna i konsumentköplagen:

  1. få hela eller delar av inköpspriset tillbaka
  2. under vissa förhållanden välja mellan korrigering eller retur
  3. under vissa förutsättningar kräva prissänkning
  4. på vissa villkor kräva ersättning

Om det inte finns något fel kan Wilfa endast kräva betalning för inspektioner som har varit nödvändiga för att avgöra om det finns ett fel och betalning för reparation av artikeln, om vi har gjort dig uttryckligen medveten om att du själv måste täcka sådana kostnader enligt villkor i Konsumentköplagen.

Om du på eget initiativ vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen utöver vad som kan ha avtalats med Wilfa, kommer Wilfa inte att betala dessa kostnader.

Wilfa förbehåller sig rätten att avslå en reklamation om det visar sig att produkten inte har något fel enligt gällande konsumentlagstiftning.

Wilfa kan reparera en produkt två gånger för samma fel. Vid samma fel tre gånger kan köparen begära återbetalning. Köpeskilling återbetalas normalt inom 14 dagar.

Wilfa ansvarar för returfrakt för godkända reklamationer.

När du skickar varor som köpts från Wilfa.se till en servicepartner måste du kontakta servicepartnern för att ordna en retur.

Om Wilfa:s korrigering eller återleverans kommer att leda till att du under normal porto / leveranstid hindras från att använda artikeln i mer än tio arbetsdagar, har du under vissa förhållanden rätt att kräva att en ersättningsartikel görs tillgänglig på Wilfa:s bekostnad.

Om du skickar din produkt till en av Wilfa.se: s servicepartners, eller om Wilfa.se vidarebefordrar din produkt till en servicepartner, kan servicepartnern kontakta dig som kund direkt.

Om du ber oss ta bort ditt kundkonto raderas också all inköpshistorik. Det är viktigt att du tar hand om kvitton för dina inköp i samband med eventuella framtida klagomål. Utan kvitto kan en garanti / reklamation inte användas. Om det efter att ha tagits bort kundkontot skulle finnas ett behov av att returnera varan till oss i samband med ett klagomål, måste ett nytt kundkonto skapas så att vi kan få möjlighet att hantera klagomålet.

9 Betalning

Alla betalningstransaktioner för köp på Wilfa.se hanteras av Klarna.

10 Integritetspolicy

Genom att acceptera våra försäljningsvillkor ger du också ditt samtycke till att lagra och behandla din personliga information.

Läs vår integritetspolicy.

Om du väljer att skriva en produktrecension kommer recensionen och namnet du väljer att synas för andra kunder. Behandlingen av uppgifter om publicitet regleras genom ett databehandlingsavtal (DPA) där Wilfa är ansvarig för behandlingen.

För att kunna erbjuda dig att använda Klarna betalningsmetoder måste vi dela viss information om dig med Klarna. Klarna använder informationen för att bedöma om du kvalificerar dig för att använda deras betalningsmetoder. Informationen som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt beställningsinformation såsom betalningsmetod, leveranstyp, orderinformation och liknande.

Användningen av sådan information regleras i enlighet med tillämpliga sekretesslagar, läs mer här: https://www.klarna.com/se/dataskydd/

11 Anpassning och profilering

Genom att acceptera försäljningsvillkoren och bli kund hos Wilfa samtycker du till att vi personifierar innehållet på webbplatsen baserat på dina rörelser och historik och att informationen används för att placera dig i en intressegrupp, så att du får relevant marknadsföring på externa webbsidor.

Vi gör detta med hjälp av extern och intern information, bland annat genom att analysera information om hur du använder webbplatsen, vilka produkter du tittar på, vad du har köpt och vad du är intresserad av.

12 Extraordinära förhållanden

Wilfa är endast ansvarig för förlust av värde för artikeln, om fel eller brister bevisats. Detta gäller dock inte om vi bevisar att defekten beror på omständigheter utanför vår kontroll och som vi inte rimligen kunde förvänta oss att undvika eller övervinna konsekvenserna av.

Wilfa ansvarar inte för indirekta förluster till följd av brister såvida inte förlusten orsakas av grov vårdslöshet eller avsikt från Wilfa:s sida.

Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre för konsumenten än villkoren i lagen, Konsumentköplagen (1990:932)

13 Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor, inklusive som ett resultat av ändringar i lagstiftningen.

14 Force majeure

Hindras vi från att leverera eller göra obligatorisk leverans, eller blir en sådan leveransskyldighet orimligt betungande till följd av en arbetskonflikt eller någon annan omständighet när parterna inte kan kontrollera den, till exempel i händelse av brand, krig, mobilisering eller oförutsedd militär värnplikt av liknande omfattning; rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på gods, minskad tillgång på bränsle, samt brister eller förseningar i leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som avses i detta avsnitt, Wilfa är undantaget för allt annat ansvar än i fall av klagomål och kreditera det tillhörande inköpspris som är associerat med den defekta artikeln.

Copyright

Allt innehåll på dessa webbplatser tillhör AS Wilfa och skyddas av t.ex. copyright, marknadsföring och varumärkeslagar. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, inklusive t.ex. omnämnande av produkter och vikt, bilder / grafik, design och layout och annat innehåll på wilfa.se kan i vilket fall som helst inte laddas ner, kopieras eller användas på något annat sätt utan att detta uttryckligen tillåts enligt obligatorisk lagstiftning eller med förhandstillstånd från AS Wilfa.