SCIP är databasen för information om ämnen av oro i artiklar som sådana eller i komplexa föremål (produkter) som fastställts enligt Waste Framework Directive (WFD).

Företag som levererar artiklar som innehåller ämnen som är mycket oroande (SVHC) på kandidatlistan i en koncentration över 0,1 viktprocent på EU-marknaden måste lämna information om dessa artiklar till European Chemicals Agency (ECHA) från och med den 5 januari 2021. SCIP-databasen säkerställer att informationen om artiklar som innehåller ämnen på kandidatlistan är tillgänglig under hela livscykeln för produkter och material, inklusive i avfallsskedet. Informationen i databasen görs sedan tillgänglig för avfallsoperatörer och konsumenter.

Här hittar du våra SCIP nummer.