Här hittar du vanliga frågor och svar om ProBaker

PROBLEM

Skålen är lös när den är monterad.

MÖJLIG ORSAK

 1. Gummiring saknas på skålens botten.
 2. Skålen fäster inte ordentligt.
 3. Fett eller vatten mellan skålen och basen.

LÖSNING

 1. Sätt tillbaka gummiringen.
 2. Vrid skålen medurs tills den inte längre kan roteras.
 3. Rengör gummiringen enligt beskrivningen i ”Rengöringsinstruktioner”.

PROBLEM

Skålen är svår att fästa.

MÖJLIG ORSAK

Smuts mellan basen och skålen.

LÖSNING

Rengör gummiringen enligt beskrivningen i ”Rengöringsinstruktioner” och rengör maskinens bas med en fuktig trasa.


PROBLEM

Maskinen stannar under knådning.

MÖJLIG ORSAK

 1. För tung belastning (Probaker mäter kontinuerligt hur tungt maskinen är och bryter strömmen när lasten blir för hög).
 2. Motorn är överhettad (Motorn är utrustad med ett värmeskyddssystem som stänger av strömmen om motortemperaturen blir för hög).

LÖSNING

 1. Ställ in hastigheten på 0
 2. Minska degmotståndet genom att antingen:
  a. Tillsätt vätska
  b. Ta bort en del av degen
  c. Knåda med lägre hastighet
 3. Koppla ur och låt maskinen svalna i 30 minuter innan du startar om den.

PROBLEM

Vispen träffar botten av skålen.

MÖJLIG ORSAK

Inte tillräckligt med innehåll i skålen (Ballongvisparna är utformade så att höjden automatiskt justeras till skålens innehåll. Detta innebär att visparna kan röra botten om det finns mycket lite innehåll i skålen).

LÖSNING

Tillsätt mer innehåll.


PROBLEM

Maskinen startar inte.

MÖJLIG ORSAK

 1. På / av-omkopplaren bredvid strömintaget är i av-läge (O).
 2. Nätsladden är inte korrekt ansluten.
 3. Huvudet är inte ordentligt stängt.
 4. Motorn är överhettad.

LÖSNING

 1. Ställ omkopplaren i på-läge (I).
 2. Se till att kontakten är helt isatt.
 3. Stäng huvudet tills det låses ordentligt på plats.
 4. Probaker minskar effekten när motortemperaturen blir för hög. Koppla ur och låt maskinen svalna i minst 30 minuter.