Nu sparar du snabbare in din värmepump

Energieffektiva och miljövänliga värmepumpar från Wilfa: Värm huset på vintern och kyl ner det på sommaren.

En värmepump ger dig lägre elräkningar, en jämnare och behagligare temperatur, är bra för miljön och ger ett hälsosammare inomhusklimat. Väljer du Wilfa får du dessutom marknadens bästa garanti på sju år – för vi vet vad det nordiska klimatet kräver!

Våra modeller

Höjda elpriser har fått fler att välja värmepumpar för uppvärmning. Det är på tiden. Värmepumpar är mer energieffektiva än element och det betyder att du behöver färre kWh per kvadratmeter för att värma upp. Att spara el är också bra för klimatet, eftersom det frigör förnybar kraft och minskar behovet av luftförorenande vedeldning.

En värmepump ger även stora fördelar för inomhusklimatet och boendekomforten och kan användas som luftkonditionering för att kyla ner ditt hus under varma sommardagar.

För att få ut det mesta av det, är viktigt att välja den modell som bäst motsvarar dina behov. Det beror både på storleken och utformningen av rummen de ska värma och kyla, klimatet där du bor och var du vill placera den.

Väljer du en värmepump från Wilfa hittar du alltid en som passar dig – med marknadens längsta garanti på 7 år. Se våra modeller här.

Hur fungerar egentligen en värmepump?

Värmepumpen består av en utomhusdel som tar till vara på värmen från luften utanför, och en inomhusdel som blåser in denna värme i huset. Eller tvärtom när du vill kyla ner huset och använda värmepumpen som luftkonditionering. Flytande gas transporterar energin mellan inomhus- och utomhusdelen.

Hur sparar detta el?

Värmepumpen använder energi som redan finns i luften. Den ger mer värmeeffekt och mindre elförbrukning än en element – du behöver med andra ord färre kilowattimmar per kvadratmeter för att värma upp.

Traditionellt har det därför varit vanligt att anta att en värmepump sparas in på sju år. I takt med att elpriserna har höjts har det blivit en ännu mer lönsam investering. Där betalar sig värmepumpen nu på tre år – och alla besparingar efter det är en ren nettovinst.

De olika modellerna arbetar ofta med ett COP-värde som säger något om exakt hur mycket värme man får ut av strömmen den använder. Ofta beräknas denna värmeeffekt vid en utetemperatur på 7 grader.

Viktigare för att bedöma den faktiska verkningsgraden är det som kallas SCOP – eller årsvärmefaktorn – som anger hur mycket du kan spara under loppet av ett år.

Se Scop-värden på våra modeller här.

Inomhusklimat

En värmepump fördelar värmen jämnt över stora ytor, så att du får en behagligare inomhustemperatur i ditt hem jämfört med till exempel element eller vedeldning som koncentrerar värmen i större utsträckning.

Detta innebär ökad komfort för dig, men också för ditt hus. En jämnare temperatur sätter mindre tryck på väggmaterialen, som inte behöver hantera konstanta fluktuationer med olika temperatureffekter.

Dessutom renar värmepumparnas kol- och jonfilter luften och tar bort dålig lukt och bakterier. Ett biologiskt antibakteriellt filter är effektivt mot pollen – men kom ihåg att sådana HEPA-filter behöver regelbunden rengöring och underhåll för att fungera optimalt.

Vilken modell ska jag välja?

När du har bestämt dig för att köpa en värmepump är det viktigt att hitta den modell som bäst motsvarar dina behov:

  • Vad är det för klimat där du bor?
  • Hur stor yta ska värmas – och eventuellt kylas?
  • Var kan och ska du placera värmepumpen?

Vi rekommenderar också att du bekantar dig med ljudnivån och möjligheterna med att styra värmepumpen.

Klimat

En värmepump förlorar sin effektivitet ju kallare det blir ute, eftersom det finns mindre värme att hämta ur luften. Vid 15 minusgrader sjunker effekten på våra modeller med mellan 10 och 15 procent. Är det 25 minusgrader är effekten nere på mindre än 50 procent. Om du förväntar dig långa perioder av extrem kyla bör du därför titta på extra kraftfulla modeller som levererar hög maxeffekt.

En grundregel är att värmepumpen ska täcka värmebehovet ner till runt 10-15 minusgrader och att eventuella kallare dagar (om det inte är så många sådana), de dagarna kan kompletteras med exempelvis vedeldning. Om inte kommer du snabbt att få en värmepump som är onödigt stor de flesta dagar den kommer att användas.

Area

Hur stort område ska värmepumpen täcka? I en bostad på 80 m2 skulle det egentligen bara vara 50 m2 som den värmer direkt, och ett sovrum på 20 m2 (om dörrarna är öppna) som värms indirekt. Badrum, toaletter och hall ingår normalt inte i beräkningen.

Man måste också titta på hur stort värmebehovet är per kvadratmeter. Medan en nyare bostad från 2000-talet och framåt normalt sett inte behöver mer än 25-30 Watt värme per m2, även de kallaste dagarna, kräver äldre hus ofta mer än det dubbla.

Effektbehovet för värmepumpen kan alltså hittas genom att multiplicera det antagna värmebehovet per kvadratmeter med den totala ytan som ska värmas upp.

Bor du till exempel i ett äldre och inte särskilt välisolerat hus kan du anta att värmebehovet är 60 Watt per m2. Om ytan som ska värmas upp direkt och indirekt är 80 m2 måste du välja en modell som kan leverera en effekt på 60 x 80 = 4800 Watt – eller 4,8 kWh.

Även om det inte är någon mening med att ha en värmepump med onödigt hög effekt så får den åtminstone inte vara för liten. Då kommer den väldigt ofta att gå på ”full motor” – något som slitagemässigt kan liknas vid en bil som drar ett lite för tungt släp. Det påverkar även ljudnivån – och i värsta fall kommer den inte att leverera tillräckligt med värme.

Placering

För att hitta den bästa placeringen för värmepumpen bör du ta hänsyn till både funktionalitet och estetik. Vi har både vägg- och golvmodeller där valet beror på var du kan och vill ha det.

Väggmodellerna hängs oftast högt upp på väggen så att de kan blåsa ut den varma eller kalla luften i rummet där den fördelas jämnt utan större hinder. Luftflödet kan även ställas nedåt så att det går ner och över golvet.

Har du dragiga fönster kan det även placeras under fönstret för att bryta köldbryggor.

Golvmodellerna skickar luftflödet längs golvet, och kan därför vara lämpliga om du har särskilt kalla golv. Golvmodellen från Wilfa har två luftflöden så att den kan ställas in för att skicka luften både längs golvet och upp i rummet.

Eftersom värmepumparna består av en inomhus- och en utomhusdel är det viktigt att ta hänsyn till båda delarna när man bestämmer plats. För den inre delen handlar det därför om att se till att luftflödet får gå så obehindrat som möjligt. Värmepumpen värmer främst de ytor som är öppna där inomhusenheten är placerad medan sekundärvärme sipprar in i andra rum via öppna dörrar.

Värmepumpen ska inte heller placeras så att den blåser direkt på där du oftast sitter – eller där du är mest beroende av att den är helt tyst.

Utomhusdelen bör inte vara för långt från inomhusdelen för att minska värmeförlusten mellan dem. Ta hand om dig själv och eventuella grannar. Det är ofta buller från uteplatsen som är mest besvärande, så det kan vara klokt att undvika att placera det nära de uteplatser du använder mest och nära sovrumsfönstret.

Ljudnivå

Många är oroliga för ljudnivån när de väljer värmepump. Det är viktigt, men här är det inte nödvändigt att se sig blind på den angivna miniminivån. Den skulle gärna gälla när fläkten går på lägsta inställning och värmepumpen därmed ger mycket låg effekt. Titta hellre på ljudnivån efter vilken effekt du behöver för att värma upp eller kyla ner huset så får du ett mer realistiskt intryck av ljudnivån i vardagen.

Platsen spelar också roll här. Väggen bakom matbordet, där det ofta blir samtal, kan vara bättre än vid fåtöljen där man läser tidningen.

Observera också att det ofta är utomhusdelen av värmepumpen som de flesta reagerar på ljudnivån vid.

Ljudnivån mäts i dBa, vilket är ljudtrycket mätt en meter från ljudkällan.

Styrning

Vill du kunna styra värmepumpen via en app på din mobil, till exempel för att höja temperaturen när du reser hem från stugan? Eller räcker det med en fjärrkontroll där man kan sätta fasta regler som att sänka temperaturen på natten?

Om värmepumpen ska styras via en app måste den kunna kopplas till WiFi.

Se våra modeller och kontrollera styrningsmöjligheterna.

Marknadens bästa garanti på 7 år

Wilfa levererar värmepumpar som är gjorda för att hålla. Därför är vi de enda på den svenska marknaden som erbjuder 7 års garanti.

Med regelbunden rengöring och service kan du själv bidra till att de håller mycket längre, och fortsätter att leverera samma goda effekt under hela deras livstid.

Dammfiltret ska rengöras en gång i månaden. Ta bort filtren och använd en dammsugare och tvätta med neutral tvål för att ta bort fett.

Service utförs av proffs som rengör hela invändigt och exteriört. Det optimerar driften och minskar risken för fel som kan uppstå. Service rekommenderas vartannat år.