Personuppgiftsansvarig

Wilfa Sverige AB, org.nr 556490-0081, Wilfa Norge AS, org. nr 917 349 568, Wilfa Suomi Oy, org.nr 0427805-0 och Wilfa Danmark, org.nr 998 082 161 är gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Wilfa finner du längst ned på denna sidan.

Insamlade behandlade uppgifter och syftet med personuppgiftsbehandlingen

Vi på Wilfa vill gärna visa upp våra produkter när de används i det verkliga livet och i social media. Vi kan därför komma att fråga om vi får dela bilder du postat på Instagram [eller annan social media] i våra kanaler. Sådana kanaler är i huvudsak Wilfas websidor (wilfa.se/ .fi/ .no / .dk) men kan också inkludera Wilfas andra kanaler t.ex. Wilfa nyhetsbrev, Wilfas magasin, social media etc. Genom att du svarar #yeswilfa på en bild eller rörligt material/film efter att Wilfa på Instagram [eller annan social media] ställt frågan behandlar vi ditt användarnamn på Instagram, bild och rörligt material/film i vår marknadsföring och/eller reklam i våra kanaler enligt villkoren för #yeswilfa.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten enligt villkoren för #yeswilfa. Insamling av dina personuppgifter, när du laddar upp bilder eller rörligt material på Instagam [eller annan social media], svarat #yeswilfa och accepterat villkoren för #yeswilfa, krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i enlighet med villkoren för #yeswilfa. Om du inte skickar dina personuppgifter kan vi inte ladda dina bilder eller rörligt material/film i våra kanaler.

Sparade personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader eller tills avtalet med Wilfa har avslutats.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med mediebyråer, IT-konsulter eller andra samarbetspartners i syfte att kunna ladda upp dina bilder eller rörligt material/film till uppfyllande av villkoren för #yeswilfa.
Vissa av dessa samarbetspartners kan vara baserade utanför EU (t.ex. i Indien och USA) i länder som enligt EU-kommissionen inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana samarbetspartners. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via länken nedan:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN).
I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du kontakta Wilfas kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Vill du kontakta oss?

Vid frågor kontakta gärna vår kundservice:

Wilfa Sverige AB

Adress: Traktorvägen 6B, 226 60 Lund

Email: support@wilfa.se

Telefon 040-601 20 00