Sedan 1948 har vi utvecklat produkter med lång livslängd och sedan 2020 även med den bästa garantin på marknaden. Nu ska vi bli klimatneutrala 2025!

För oss på Wilfa är det viktigt att vi hela tiden förbättrar oss och nedan kan du läsa om några av de åtgärder vi gör för att bidra till en mer hållbar produktion.