MILJÖ OCH ETIK

MED FOKUS PÅ MILJÖN OCH HÅLLBAR KONSUMTION

Vi klimatkompenserar för våra utsläpp med CO2 kvoter. Vi är nu helt klimatneutrala för persontransport, utgående frakt av varor lokalt, kontor, papper interna flygresor med mera i Norge och detta ska nu även implementeras i Sverige.