6 ROLIGA OCH INTRESSANTA FAKTA OM KAFFE

Vilket land kommer kaffe från? Och är kaffe verkligen en frukt? Här är sex fakta om kaffe som du kan skryta om nästa gång du tar en kaffechatt.

Är kaffe bra för hälsan?

Forskare håller i allmänhet med om att ett måttligt kaffeintag kan ha en positiv effekt på hälsan. Ett måttligt intag beräknas vara cirka 500-600 mg koffein per dag, vilket motsvarar cirka 6-7 koppar.

Inom dessa gränser har det visats att kaffe kan öka koncentrationen och öka den fysiska uthålligheten. Å andra sidan kan kaffe orsaka högt kolesterol om det inte filtreras.

Vem dricker mest kaffe i världen?

Vi i Norden är högt rankade i världen när det gäller den genomsnittliga årliga kaffekonsumtionen. Finländarna dricker mest, där en genomsnittlig finsk dricker 12 kg kaffe per år, därefter kommer norrmännen med ett genomsnitt på 9,9 kg per år. Danskarna dricker 8,7 kg, medan en svensk dricker 8,2 kg.

Var kommer kaffet ifrån?

Det första koppen kaffe sägs ha druckits i Etiopien för ungefär 1 500 år sedan. En getbonde med namnet Kaldi märkte att hans getter var så fulla av energi och upptäckte att detta berodde på intag av några röda bär från buskarna i området. Bonden blev nyfiken och tog sedan med dessa bär till en munk. Munken blandade bären i varmt vatten och konsumerade drycken. Utfall, en uppspelt munk full av energi och resultatet var kaffe, som den varma dryck vi känner till idag.

Vilken typ av kaffebönor är vanligast?

Vi skiljer vanligtvis mellan tre huvudtyper av kaffe: Arabica, Robusta och Liberica. Av dessa är Arabica den absolut mest vanligaste och står för 75-80 procent av allt kaffe i världen. Robusta har tagit en klar andraplats, medan Liberica bara täcker cirka en procent av den totala marknaden.

Är kaffe en av världens största handelsvaror?

Kaffe anses vara världens näst största råvara efter olja. Kaffe produceras i cirka 70 olika länder och branschen sysselsätter nära 100 miljoner människor.

Är kaffe en frukt?

Kaffebönor kommer från frukterna av kaffeplantan som är ett vintergrönt träd som växer i tropiska och subtropiska regioner. Träden kan bli upp till 12 meter höga och röda stenfrukter växer på grenarna. Inuti var och en av dessa stenfrukter finns vanligtvis två frön, vilket vi kallar kaffebönor. Med andra ord kan vi säga att kaffe är en frukt, även om det just är ett frö i en frukt.