BÄTTRE INOMHUSKLIMAT MED LUFTFUKTARE

Det går inte att på rak arm säga vilken fuktnivå som just du och din kropp trivs bäst i men man brukar generellt säga att någonstans mellan 40 och 50 % är ett bra mått. Dina möbler mår dock bättre av att vistas i luft med ytterligare lite högre luftfuktighet – någonstans mellan 50 och 60 %. Med hänsyn till dessa aspekter brukar vi rekommendera en luftfuktighet på mellan 45 och 50 %. Med flera av Wilfas luftfuktare kan du enkelt ställa in önskad fuktighetsnivå, enheten kommer automatiskt att justera luftfuktigheten utefter ditt önskemål.

 

LUFT FÖR VARMARE RUM

En luftfuktare kan även hjälpa dig att spara energi. Fuktig luft upplevs som varmare, varför du kan ha en lägre temperatur i ditt hem. Genom att öka luftfuktigheten från t.ex. 30 % till 50 % ökar den upplevda temperaturen med upp till nio grader.