Under vintern blir luften inomhus betydligt torrare än på sommaren. Ibland går luftfuktigheten ända ner till 20 procent, vilket gör att vår huds naturliga fuktighet avdunstar snabbare och torkar ut våra slemhinnor. Något som ger ökad infektions- och förkylningsrisk, irriterade ögon, samt kan förvärra befintliga astmasymptom. Dessutom mår vare sig trämöbler, trägolv eller inomhusväxter bra av den torra luften.

Hu_W_Sky_Wilfa_LRHU_W_Sky_side_BW_Wilfa_LR

Med en av våra luftfuktare håller du rätt fuktighet på luften därhemma och undanröjer därmed de eventuella problem som kan uppstå.

Publicerad 11. december, 2014 i Nyheter