Personvern

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur Wilfa AB samlar och behandlar personlig information.

Wilfa AB säljer främst småskaliga hushållsprodukter till B2B-kunder, men har också en viss försäljning direkt till konsumenter.

Wilfa AB, VD, ansvarar för företagets behandling av personuppgifter. Behandlingsansvarig har det yttersta ansvaret för att all behandling och hantering av personuppgifter överensstämmer med gällande lag.

Uttalandet innehåller information om dina rättigheter i lagring av personlig information genom ett kundrelation med Wilfa AB och allmän information om hur vi behandlar personlig information i enlighet med gällande sekretesslagar

Vi samlar bara in information som vi behöver för att få en bra översikt av leverans, fakturering och betalning. Vi säljer aldrig personuppgifter Du måste veta att Wilfa AB tar väl hand om din personliga information.

Uppdaterad: 28.05.2018

1. Personuppgifter

Wilfa AB behöver personlig information för att slutföra dina inköp. Dessutom behöver vi dem för att kommunicera med dig. Vare sig det gäller att svara på dina önskemål eller att ge stöd för dina produkter.

För att kunna göra konsumentköp från Wilfa AB behöver vi namn, adress, mobilnummer och e-postadress. För B2B-inköp behöver vi namn, telefonnummer och e-post samt företagsinformation.

Grunderna för att hämta informationen är att det är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, samt hålla dig informerad om leveransprocessen och bli underrättad om ändringar.

Informationen erhålls av kunden som lämnar denna personliga information till Wilfa AB via post eller att de är registrerade på Wilfa.se.

Screenpartner driver vår hemsida och WEB-handel. Förutom namn, adress, telefonnummer och e-post kommer du att få IP-adresser. Screenpartner är behandlingsansvarig för personuppgifter. Wilfa AB orderkontor kan få tillgång till denna data via Screenpartner Portal.

Vi är skyldiga att behålla orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti / returhantering. Denna historik raderas efter 10 år.

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din personliga information som Wilfa AB har registrerat i enlighet med gällande lag. Du kan när som helst begära att du får denna information utan hänsyn i enlighet med lagen. Kontakta oss på: legal@old.wilfa.no. Vi kommer att kräva att du dokumenterar din identitet för att säkerställa att information inte äventyras.

Du kan också när som helst be oss att radera eller korrigera din personliga information, förutsatt att vi inte är skyldiga att hålla dessa i enlighet med lagstiftning (t.ex. bokföringslagen) eller andra skyldigheter vi har (t.ex. garanti). Kontakta oss via e-post: legal@old.wilfa.no

Du kan återkalla det samtycke du har gett oss när som helst. Kontakta oss på: legal@old.wilfa.no

Du har rätt att överklaga datainspektionen om du upptäcker att din personliga information inte behandlas enligt lagen.

1.2 Arkivering av personuppgifter

Redovisningslagen kräver att vi lagrar transaktionsdata i 5 år, men för att skydda kundernas rättigheter i samband med garanti och klagomål enligt lagen om konsumentupphandling, köplagen och Wilfa AB försäljningsvillkor lagrar vi köphistoria i 10 år.

1.3 Säkerhet för personuppgifter

Wilfa AB har genomgått rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till din personliga information och att behandlingen av data överensstämmer med kraven i gällande lagstiftning. Riskbedömningar har gjorts och åtkomstkontroll har granskats. Det finns också förfaranden för hantering av data och uppföljning av ansökningar om rätt till åtkomst, korrigering och radering.

2. Leverans av varor

Vi samarbetar med Bring och eventuellt andra transportörer för godstransporter. Vi tillhandahåller endast personlig information som krävs för att leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveranspunkt.

3. Betalningslösningar

NETS hanterar kundbetalningar från konsumentförsäljning och är handläggaren för personuppgifter relaterade till detta. Sekretess är säkrat i enlighet med NETS sekretesspolicy.

4. Garanti

Om en produkt som vi har sålt har en defekt i enlighet med bestämmelserna i konsumentlagslagen eller köploven har kunden rätt att få den reparerad eller ersatt kostnadsfritt. Vi behöver då lite personlig information. Informationen kommer att bestå av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpsbevis.

5. Marknadsplats

Wilfa AB säljer produkter via marknadsplatser. Wilfa AB kommer att få orderinformation. Utbytet av personlig information mellan Wilfa AB och partners styrs av ett databehandlingsavtal och marknadsplatschefen är bearbetningsansvarig

6. Informationskapslar (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa brukar användas för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är, om du är inloggad.

Syftet med cookies är att tillhandahålla nätbutiken med grundläggande funktionalitet som sessionshantering, analys, anpassning och marknadsföring

Cookies från första parten krävs för att webbsidan ska fungera.

Om du vill undvika att använda cookies kan du ställa in din webbläsare för att inte acceptera dessa. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, fungerar inte flera funktioner på Wilfa.se.

7. Marknadsföring

Grunderna för att ta emot e-post och SMS-marknadsföring är ditt samtycke. Om du inte vill få denna typ av information, skicka ett e-mail till legal@old.wilfa.no

Vi vill ha kontakt med dig på sociala medier. De olika sociala medierna har egna riktlinjer för att använda dessa. Vi uppmuntrar alla att sätta sig in i dessa

8. Ändringar i uttalandet

Om vi ​​ändrar denna sekretesspolicy skickar vi den reviderade versionen här på webbplatsen med ett uppdaterat revisionsdatum. Vid större förändringar kan vi också informera dig via andra kanaler.