Villkor för att delta i Wilfa tävling.

Wilfa Ab är ansvarig för tävlingen. Vid deltagande i tävlingen kommer dessa tävlingsvillkor att betraktas som accepterade.

1. Tävlingsperiod

 • Kampanjen startar  den 1 december 2019 och avslutas december 2019.
 • Vinnaren av premien dras några dagar efter avslutad tävling.

2. Vem kan delta

 • Tävlingen är öppen för alla personer med undantag för anställda i organisationen eller andra berörda företag.
 • Deltagarna måste vara över 18 år eller lämna in samtycke från vårdnadshavarna.

3. Hur man deltar

 • Du deltar genom att svara på adventstävlingen på Facebook, svar skickas till Wilfa.se.
 • Vinnarna dras slumpmässigt bland de som har deltagit och vinnaren får ett e-postmeddelande om att de har vunnit.
 • Vinnarna måste svara på tillkännagivandet inom en vecka efter mottagandet av priset. Om vi ​​inte hör något inom tidsfristen går premien till en annan.
 • Du kan delta flera gånger om så önskas, men det finns bara ett pris per person.

4. Om tävlingen och priser

 • På det valda datumet dras vinnare till priset. Priserna i denna tävling är reserverade till deltagaren och kan inte överföras till andra personer.
 • Priset kan inte säljas eller bytas ut mot pengar.
 • Vinnare av tävlingen måste tillhandahålla all nödvändig information för att arrangören ska kunna utfärda och skicka in priserna. Eventuella fraktkostnader eller avgifter i samband med priserna täcks av arrangören.
 • Arrangören kan avbryta prisutdelningen om tillräcklig information för att utfärda och överföra priset inte ges inom rimlig tid eller om vinnaren tillhandahåller felaktig information.

5. Generell information

 • Om denna tävling inte kan genomföras som planerat förbehåller sig arrangören rätten att ändra tävlingsvillkoren.
 • Arrangören kan diskvalificera alla deltagare i tävlingen eller vägra att dela ut ett pris under tävlingen om deltagarna inte agerar i enlighet med tävlingsvillkoren eller om det finns misstanke för fusk.

6. Sekretessförklaring för Wilfas Facebook-kampanj

Om du vinner tävlingen kommer vi eller de som hjälper oss att genomföra tävlingen kontakta dig på Facebook för att begära den information vi behöver för att ge dig det pris du har vunnit. Den personliga information vi begär kan innehålla namn, telefonnummer, adress och annan information som kan vara relevant för priset.

Vi ansvarar för den personliga information vi får i samband med tävlingen. Om du inte har gett klart och tydligt samtycke till något annat, kommer vi bara att använda din personliga information för att genomföra tävlingen. Informationen kommer inte att lämnas ut för andra om vi inte är skyldiga att göra något annat i enlighet med lagar, förordningar, regeringsbeslut eller liknande. Om vi ​​använder ett annat företag för att hjälpa oss genomföra tävlingen har det företaget tillgång till din personliga information. I så fall är de vår databehandlare och kan inte använda informationen på annat sätt än som överenskommits med oss. Om du har gett oss felaktig information eller din information ändras, vänligen kontakta oss så att vi kan korrigera detta. Du kan begära att vi tar bort den personliga information som vi har registrerat om dig såvida det inte krävs fortsatt behållning för att vi ska kunna genomföra tävlingen, vi behöver informationen för att kunna dokumentera att tävlingen har avslutats eller om ytterligare lagring krävs i lag, inklusive efter redovisning. I alla fall lagrar vi inte din personliga information längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och våra lagstadgade skyldigheter. Du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Behandlingsansvarig är Wilfa AB (org.nr 556490-0081). Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på kontakt@wilfa.se

8. Frågor

 • Om du har några frågor om tävlingen, vänligen kontakta Sverige på e-postadressen kontakt@wilfa.se