6 bra anledningar till att köpa en Wilfa värmepump

Vi vet att värmepumparna måste klara långa kalla perioder, fuktiga vädertyper och sommarens svällande hetta. Kort sagt svenskt väder –  kan vara en stor utmaning för produkter som måste jobba utomhus.

En värmepump är ett bra uppvärmningsalternativ som ger mer värme för pengarna genom att utnyttja den energi som redan finns i luften. Under varma dagar vänds processen och luften kyls.

Om enkelt underhåll utförs regelbundet kan en värmepump från oss hålla 10 till 15 år – kanske längre.

Så varför ska du investera i en Wilfa värmepump nu?

1. Spara pengar

Den största fördelen med en värmepump är energibesparingen. Genom att spara på energi som används för uppvärmning sparar du också pengar.

Varför är en värmepump energibesparande?

En värmepump använder mycket mindre el än värmeeffekten. Du får mycket energi tillbaka och minskar effektivt dina elkostnader.

Det ser du på värmepumpen du köper. Det är registrerat som COP. COP anger hur mycket energibesparing det finns vid en given temperatur, ofta mätt i 7 grader. Vid en COP på 1:4 betyder det att värmepumpen använder 1/4 av energin för uppvärmning jämfört med t.ex. ett element.

2. Behaglig inomhustemperatur

En värmepump fördelar värmen jämnt över stora ytor vilket gör att du får en behaglig inomhustemperatur i ditt hem. Andra värmekällor som element eller braskaminer koncentrerar värmen i större utsträckning där den placeras. Behövs ytterligare värmekällor fungerar dessa bra som komplement.

3. Miljövänlig värmekälla

Genom att installera en energisnål värmepump leder det till mindre energianvändning och därmed mindre CO2-utsläpp.

En värmepump är ett mer miljövänligt alternativ än andra värmekällor eftersom den utnyttjar förnybar energi och den avger mer värmeenergi än den använder i el.

4. Kylning

Värmepumpen kan även användas som luftkonditionering.

Med en värmepump får du en praktisk 2-i-ett-lösning, en som värmer ditt hem kalla dagar och en som kyler ner varma sommardagar.

5. Renar luften

Pumparna har ett kol- och jonfilter som renar luften och tar bort dålig lukt och bakterier. Dessutom har de ett biologiskt antibakteriellt filter som gör dem effektiva mot pollen.

6. 7 års garanti

Våra värmepumpar är byggda för att hålla och vi har därför 7 års garanti på alla våra modeller.

Viktigt att tänka på vid köp av värmepump

Du måste ha en bostad som lämpar sig för värmepump. Det är viktigt att veta att en värmepump kommer med både en inomhusdel och en utomhusdel och båda måste stå nära varandra.

Har du grannar i närheten, till exempel i lägenhet eller radhus, är det viktigt att placera utedelen så att den inte stör grannen. Det är också viktigt att välja var du vill placera värmepumpen inom husets 4 väggar. Då ska värmepumpen placeras så att den fördelar luften så bra som möjligt.

Det rekommenderas att placera värmepumpen i öppna rum.

Wilfa värmepumpar använder luft-till-luft-metoden

Värmepumpen har en förångare som är placerad på utsidan av husväggen och tar upp värme från luften.

I förångaren är temperaturen på utsidan betydligt högre än på insidan. Värme överförs därför till den cirkulerande vätskan i värmepumpen som har så låg kokpunkt att tillförd energi gör att den avdunstar.

Våra värmepumpar

Underhåll av värmepumpen

Det är viktigt att värmepumpen underhålls regelbundet.

Rengöring

Det är viktigt att rengöra filtret på värmepumpen regelbundet. Om inte riskerar du att pumpen låter mer än nödvändigt samtidigt som den får sämre effekt. Dammfiltret ska helst rengöras en gång i månaden. Det gör du genom att ta bort filtren och dammsuga dem rena från damm.

Det är också en fördel om de tvättas med neutral tvål och tvättas av då och då. Detta för att ta bort fett som sätter sig i filtret.

Service

Vi rekommenderar även regelbunden service av proffs. De kommer då att rengöra hela inomhus- och utomhusdelen, så att driften optimeras, och risken för fel på värmepumpen minimeras.

Vid service kommer även servicepersonalen att kunna hitta fel som är på väg att uppstå, så att detta kan åtgärdas eller bytas ut. En regelbunden service förlänger också värmepumpens livslängd.

Regelbunden service är också en bra dokumentation på att värmepumpen har underhållits ordentligt, om något skulle hända under garantitiden.