Här hittar du vanliga frågor och svar om E-Way. Dessutom hittar du videor som visar hur du gör enkla reparationer själv.

Länk till reperationsvideos.

Generellt


En elsparkcykel är precis som en cykel, det vill säga ett fordon. Alla fordon behöver underhåll och service över tiden. Nedan har vi sammanfattat några allmänna tips.

 • Elsparkcyklar är konstruerade med komponenter som är känsliga för vatten och fukt. Våra sparkcyklar tål en viss mängd fukt och är så kallade IP-godkända. Det rekommenderas fortfarande att torka cykeln efter användning i vått väder och lämna inte cykeln utomhus i regnigt och fuktigt väder. Om produkten är skadad till följd av vattenskador kan garantin eventuellt inte gälla.
 • Placera inte elsparkcykeln utomhus utan att skydda produkten från regn.
 • Skölj inte produkten med vatten. Om elsparkcykeln behöver rengöras kan du rengöra produkten med en fuktig trasa.

En elsparkcykel är en produkt som består av ett antal delar och komponenter som kan vara känsliga för olika yttre påverkningar. Läs bruksanvisningen innan du använder sparkcykeln.


Använd inte produkten utan funktionella bromsar.


Se till att låsa och förvara elsparkcykeln på ett säkert ställe. Stöld eller vandalism förekommer ofta på denna typ av produkt.


Läs lagar och förordningar innan du använder produkten på allmänna vägar.


Vanliga frågor


SN-Felkod

LÖSNING:

1. Kontrollera om du har den senaste versionen av appen ”Eway Scooter” nedladdad från Google Play Store eller Apple App Store.

(Obs! För Android är det tillfälligt att gå med i beta för att ladda ner den senaste appversionen: bild)

2. Slå på scootern, öppna appen och anslut till scootern.

3. Kontrollera att du har den senaste firmware i appen (Inställningar -> Firmware Update)
(Fortsätt till steg 4 om ”SN” -felet fortfarande visas på skoterskärmen).

4. Gå till Inställningar -> Enhetsinformation. Pressa och håll sedan i texten ”Bluetooth -adress” i 5 sekunder. Detta bör visa en pop-up för att få ett nytt serienummer. Tryck på bekräfta för att uppdatera serienumret.

5. Starta om skotern och testa om skotern fungerar.


CR Felkod i dispayen

FEL: CR FELKOD i displayen

LÖSNING: Se här hur du återställer elsparkcykeln för att lösa problemet


Räckvidden stämmer inte överens med angiven räckvidd 

Det finns många faktorer som påverkar räckvidden för en elsparkcykel. Förarens vikt, möjlig belastning, vägstandard, lutning (uppförsbackar) samt väder kan påverka räckvidden. Ju mer motstånd desto större förbrukning av batterikapacitet.


Bromsen fungerar inte längre

Bromsarna slits ut när du bromsar. Detta innebär att du kan behöva dra åt / justera dem. En enkel justering / åtdragning kan göras genom att dra åt stålkabeln som går genom bromsslangen. Om detta inte fungerar måste en serviceverkstad reparera den.


Slitna däck

Alla E-Way-modeller har punkteringsfria däck som inte behöver pumpas upp. Med tiden kan det hända att de blir slitna och därför bör bytas ut.


Hastigheten stämmer inte överens med angiven hastighet

Det finns flera faktorer som påverkar hastigheten. Förarens vikt, möjlig belastning, vägstandard, lutning (uppförsbackar) etc. Flera modeller från E-way har tre hastighetsinställningar. Hastigheten kan justeras i appen, Eway-skoter, eller genom att dubbelklicka på knappen i displayen.


Handtagen flyttar på sig (gäller endast E-600)

Dra åt skruvarna längst ner på handtaget


Öppning vid styret vid nedfällning (gäller endast E-600)

Om hela stången rör sig under körning eller har en öppning vid övergången kan en justering av skruvarna i vikningsenheten behöva göras.


Enheten laddas inte

Försök ladda din enhet med en ny laddare. Om problemet kvarstår kan det finnas ett problem med batteriet. Kontakta försäljningsstället för ditt köp så hjälper de dig vidare.


Enheten startar inte

Försök ladda din enhet med en ny laddare. Om detta inte hjälper, kontakta försäljningsstället för ditt köp så hjälper de dig vidare.


Enheten kan inte stängas av

Kontakta försäljningsstället för ditt köp så hjälper de dig vidare.


Gasen fastnar under användning

Försök skapa ett avstånd mellan gasreglaget och handtaget.


Reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas hos vår servicepartner Conmodo.

Här kan du se vilka reservdelar som finns till våra elsparkcyklar.


 

Lagar och föreskrifter

Detta gäller:

Om en elsparkcykel är snabbare än 20 km / h (+/- 10%) klassificeras den inte längre som en elsparkcykel och kan därför inte användas i enlighet med vägtrafiklagen som cykelanvändning. Det finns också andra krav på storlek och sittanordning som måste godkännas för att den ska omfattas av samma trafikregler som en cykel. Om hastighet eller annat inte överensstämmer med vad som nämns ovan är det olagligt att använda på allmänna vägar.

Hur kan jag åka på en elektrisk skoter?

En elektrisk skoter kan köras på samma sätt som andra cyklar om den uppfyller kraven för att vara en cykel (se punkt ovan). Det betyder att det är tillåtet att använda dem på trottoarer, på gång- och cykelvägar och i vägbanan. I områden som är avsedda för promenader bör försiktighet iakttas och fotgängarens hastighet bör upprätthållas.

Hur kontrollerar jag hastighet?

Som förare är du alltid ansvarig för att fordonet du kör uppfyller nödvändiga krav. Om du kör en elektrisk skoter med högre hastighet än den lagliga hastigheten på 20 km / h klassificeras den elektriska skoter inte längre som en cykel och är då olaglig att använda om du inte har rätt tillstånd för fordonet. Du kan kontrollera hastigheten i scootern eller i appen som du kan ansluta.

Utrustning som krävs för en elektrisk skoter.

 • Elektriska skotrar måste ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
 • Om du åker i mörkret bör en elektrisk skoter ha ett främre och bakre ljus och bör vara utrustat med reflexer. Om föraren är under 15 år rekommenderas att man använder hjälm.

Rekommendation för användning av hjälm.

Vi rekommenderar alla och särskilt barn och ungdomar under 15 år att bära hjälm. Detta gäller även om de kör inom ett inhägnad område.

Tänk på detta:

 • Kör försiktigt när du passerar andra trafikanter. Sakta ner och håll avstånd.
 • Kör med maximal gånghastighet på trottoarer eller gångvägar.
 • Kör i gånghastighet när du kör på gågator.

Parkera inte cykeln så att den är i vägen för funktionshindrade eller personer med nedsatt syn.

Om du vill ha mer information, läs mer hos transportstyrelsen. 


 

Service- och garantifrågor

 1. Kontrollera felkoder i användarmanualen, läs igenom vanliga frågor och svar, kanske hittar du lösningen där.
 2. Du hittar också instruktionsvideor som hjälper dig med saker du kan fixa själv under frågor och svar på webbplatsen, och delar och tillbehör kan beställas via vår servicepartner Conmodo.
 3. Om den här felsökningen inte fungerar och fel eller problem anses vara ett klagomål / garantiproblem, kontakta försäljningsstället där du köpte produkten. De hjälper dig vidare med att hantera ärendet, kom ihåg att ha ett kvitto tillgängligt när du kontaktar dem.
 4. Om denna felsökning inte fungerar och fel eller problem anses vara något som inte täcks av reklamationen / garantin kan du beställa reparation själv genom att kontakta servicecentret CONMODO.

Kontaktuppgifter Conmodo

Mail: kundservice@conmodo.com

Telefon: 08-40004630